Broadcasting Act
 • Att XLII tal-2016 - ATT biex jipprovdi għat-twaqqif ta’ Servizz Parlamentari.
  [Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 19,618 - 5 ta’ Awwissu, 2016]

 • Act XLII of 2016 - AN ACT to provide for the establishment of a Parliamentary Service.
  Government Gazzette, No. 19,618 - 5 ta’ Awwissu, 2016

 • Att VII tal-2015 - Att tal-2015 li jemenda Diversi Liġijiet (Persuni b’Diżabilità) (Sħubija f’Diversi Entitajiet)
  [Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta Nru. 19,391 – 10.03.2015]

 • Act VII of 2015 - Various Laws (Persons with Disability) (Membership in Various Entities) Act, 2015
  [Government Gazette of Malta No. 19,391 – 10.03.2015]