Press Release
Stqarrija għall-Istampa
17 ta’ Frar 2020
PR 03/20


Iċ-Ċertifikat fil-Qari tal-Provi bil-Malti

L-Awtorità tax-Xandir għandha rwol importanti fit-taħriġ li tagħti lix-xandara bil-għan li ttejjeb l-użu tal-Malti fix-xandir. Minn żmien għal żmien l-Awtorità torganizza seminars għax-xandara dwar ir-regoli u d-direttivi li joħroġ il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti f’dak li hu t-tħaddim tal-lingwa u tisponsorja lix-xandara għal korsijiet speċjalizzati fil-lingwa Maltija.

Bħal kull sena, l-Awtorità se tissussidja l-ħlas tal-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti għal tliet xandara. Għal din is-sena tliet parteċipanti applikaw għal dan il-kors u ingħataw dan is-sussidju. Dawn huma Deborah Cilia (ONE), Charmaine Vella (ONE), u Frederick Zammit (103). Il-kors hu organizzat mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università u l-Kunsill tal-Malti, u jwassal għaċ-Ċertifikat Universitarju fil-Qari tal-Provi bil-Malti ta’ Livell 5 (MQF) u għax-Xhieda ta’ Għarfien (warrant) mill-Kunsill tal-Malti.

Dan il-kors universitarju hu twil sena u se jgħin biex l-istazzjonijiet lokali jkollhom aktar xandara mħarrġa fil-kitba tal-Malti u li jistgħu jservu wkoll bħala punt ta’ referenza għall-kollegi tax-xogħol tagħhom. Waqt it-tqassim tal-ftehim li sar bejn ix-xandara u l-Awtorità tax-Xandir, ic-Chairperson tal-Awtorità tax-Xandir, Frank V. Farrugia saħaq li wieħed mill-obbligi tal-Awtorità tax-Xandir huwa li tgħin biex ittejjeb il-kwalità fix-xandir u għalhekk l-Awtorità tħoss il-bżonn li tissusidja numru ta’ xandara kull sena u tħarriġhom fl-użu tal-lingwa Maltija. Min-naħa tagħha l-Kap Eżekuttiv, Dr Joanna Spiteri, qalet li apparti li t-tliet xandara jkunu se jitħarrġu biex iġibu d-diploma fil-Qari tal-Provi, imma wkoll dawn it-tliet xandara se jkunu qed iħejju rapport dwar l-użu tal-Malti, liema rapport jitfa’ dawl ta’ kif għandu jintuża Malti tajjeb fix-xandir lokali.

Mario Axiak
Kap Riċerka u Komunikazzjoni
17 ta’ Frar 2020


Waqt il-preżentazzjoni tal-ftehim li sar bejn l-Awtorità tax-Xandir u l-parteċipanti
[miċ-ċentru għall-lemin] - Charmaine Vella (ONE); Frederick Zammit (103); Deborah Cilia (ONE); u
[mix-xellug] Dr Joanna Spiteri, Kap Eżekuttiv, u Frank V Farrugia, Chairman; Awtorità tax-Xandir


Release: Immediate Release
Date: 24th January 2020
PR 02/20

Stqarrija għall-Istampa 
Media Release


Żjara ta’ kortesija mill-Awtorità tax-Xandir lill-E.T. l-President George Vella

Wara l-ħatra taċ-Chairman tal-Awtorità tax-Xandir is-Sur Frank V. Farrugia fis-6 ta’ Novembru 2019 u l-ħatra mill-ġdid tal-Membri tal-Bord (Dr Peter Fenech, is-Sur Charlo Bonnici, is-Sur Francis Ghirxi u Dr Alessandro Lia), saret żjara ta’ kortesija lill-Eċċellenza Tiegħu l-President George Vella. Din il-laqgħa saret it-Tnejn 6 ta’ Jannar 2020 fil-Palazz ta’ San Anton.

Fil-laqgħa l-Awtorità tat donazzjoni lill-fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund.

Il-Bord tal-Awtorità kien akkumpanjat mill-Kap Eżekuttiv, Dr Joanna Spiteri, u s-Segretarju tal-Bord, Dr Simon Manicolo.

-----o-----

Courtesy visit by the Broadcasting Authority to H.E. President George Vella

Subsequent to Mr Frank V. Farrugia’s appointment as Chairman of the BA on 6th November and the re-appointment of the Board Members (Dr Peter Fenech, Charlo Bonnici, Francis Ghirxi and Dr Alessandro Lia), a courtesy visit was made to His Excellency President George Vella. This took place on Monday, 6th January at San Anton Palace.

The Authority presented a donation to the Malta Community Chest Fund Foundation.

The Board was accompanied by the Chief Executive, Dr Joanna Spiteri, and the Secretary to the Board, Dr Simon Manicolo.

Mario Axiak
Kap Riċerka u KomunikazzjoniArchive

Press here for Press Releases Archive